GUVEN_HEWAL profil sayfası

GUVEN_HEWAL

erkek - 31 yaş, istanbul, Trkiye
1.253 ziyaretçi

SEN? D?NDM
Ellerim ceplerimde ve gzlerimde, sen
Seni d?nyorum, tebessm var gnlmde
Gne? do?uyor mavi gzlerinde
Havada ?l?k bir meltem var
Hissediyorum, salar?ndan geliyor,
O gzelim papatya kokulu rzgr
A?k rzgr? bu, yaln?zca seven anlar
Ve benim yre?imde batan gemiler
Hi bitmeyen f?rt?nalar.. GELMEYECE??M
Yine deniz kenar?nda m?s?n ?
Uzaklara m? bak?yorsun ?
Yoksa zlyor musun beni ?
Ben bir ba?ka ?ehrin kalabal???nday?m
Bekleme beni, gelmeyece?im
Sadece, a?larken
Beni hissetmen iin
Sana ya?murlarla beraber
Gz ya?lar?m? gnderece?im
Salar?na d?en her damla gzya??mda
Seni doyas?ya pece?im.

NEDEN YA?IYORSUN
Hi can?n s?k?ld???nda;
Gkyzne t?rmanmak istedin mi ?
Ya da yaln?zken bir da?a kafa tuttun mu ?
Hibiri olmad? m? ?
Hi de?ilse, kendi sa?n? ba??n? yolmad?n m? ?
Tokatlamad?n m? kendini ?
Yani zlemedin mi hi kimseyi ?
Sylesene be arkada??m;
Neden ya??yorsun ki ? NERELERDES?N
Nerelerdesin ?
Ryalar?ma bile girmiyorsun art?k
Bembeyaz gecelerimi renklerdirmiyorsun
Gremiyorum seni,
Sesini duyamaz oldum
Yorma kendini,
Asl?nda ok iyi biliyorum,
Beni a??r a??r terk ediyorsun...

VE B?TT?
Ben seni i? olsun diye sevmi?tim
Yine de seninle her ?eyi payla?abilmek gzeldi
ylesine bir sevdayd? i?te
ok k?sa srd
Geldi,
Ya?and?,
Ve bitti...
SESS?ZCE
Sessizce sevdim seni
Gnlme hapsettim
Tm imkans?zl?klar? sildim
Sadece "sen" dedim
Her an d?ncelerimdeydin
Sesin kulaklar?mda ?nlarken
Bilmeden ok fazla gvenmi?im
Yan?lm???m.
nk sen beni sevmemi?sin
Can?n sa? olsun
zgnm, geldi?im gibi gidiyorum
Yani sessizce lyorum
Ve biliyor musun ?
lrken bile seni ok seviyorum...

SUSAMAK G?B?
Hayret !
Ne abuk ta zlyorum seni
Oysa, byle olmay? hi istememi?tim
Seni bu kadar sevebilece?imi hi d?nemedim
Baz? ?eyler insan?n elinde de?il ki
Ve ben seni susamak gibi sevmi?im
Bir p?nardan su ier gibi imi?im
Ben seni sevmek iin dnyaya gelmi?im
Gzlerimin ferisin,
Geceleri ryamda,
Gndzleri ise koklad???m bir ieksin
Taptaze bir tomurcuk gibisin
Durdu?un yerde kck
A?nca sevgi kadar byk ve e?sizsin
?im ferahl?yor seninle biliyor musun ?
nk;
Ben seni susamak gibi sevmi?im
Ve ben seni,
Bir p?nardan su ier gibi imi?im...
KILI ?E??
Ben senin yan?nda olmak isterdim
Evinin bir k?esinde
En be?endi?in begonya
Her gn yzlerce kere glmsedi?in
Sar? ve k?rm?z? gller olmak isterdim
Doyas?ya, b?kmadan seyrederdim seni
Ye?il gzlerini ezberlerdim.
Ke?ke en sevdi?in K?l? ie?in olsayd?m
Olsayd?m da; Her gn sabah,
Gne? gibi zerime do?sayd?n
Konu?sayd?n benimle
Yapraklar?ma dokunsayd?n
Hatta sevip ok?asayd?n beni
Arada s?rada pseydin
Bir glmsemen yeterdi inan bana
Yapraklar?m?, yani kollar?m? aard?m sana.
Ke?ke;
En sevdi?in K?l? ie?in olsayd?m
Olsayd?m da,
Evinin bir k?esinde, her gn,
Ye?il gzlerine ve gl yzne baksayd?m
Ve ben seni tm ieklerden k?skan?rd?m.
Beni sulaman gerekmezdi
Senin varl???n ve sevgin bana yeterdi
Evinin bir k?esinde
K?l? ie?in olsayd?m
Ellerinde do?sayd?m,
Kalbinde byseydim,
Vadem tamam olunca da;
Ye?il gzlerine bakarken lseydim.

DUDAKLARIMDASIN
Sen benim gkyzmsn
Her sabah seninle uyan?yorum
Gzel hayallerim var benim sana dair
Her an kap?n?n e?i?inde seni bekliyorum
Ben seninle mutlu olmak istiyorum
Bil ki, en gzel n?m s?n
Hayat veriyorsun y?k?lm?? benli?ime
Bazen ya?mur olup ya??yorsun gnlme
Bazen rzgr olup esiyorsun hislerime
Ve sen benim bir tanemsin.
Yoklu?unu hissetti?im an,
Bu hayat zor gelir bana
Sensizken i?te byle buz gibi olur, ?rm
Sen benim;
Gzelli?ine bakmaya doyamad???m,
Apa?k gkyzmsn...
Bir tanemsin ve son a?k?ms?n
Yang?n yang?n, dudaklar?mdas?n
Seninle a?lamak bile huzur veriyor bana
Kalbim s?k???p, a?r?sa da
Ne olursa olsun dualar?mdas?n
Her an seni istiyorum Tanr?mdan
Ve ald???m her nefeste yan? ba??mdas?n
Yani sel olup, senin iin dklen
Kalbin kadar saf ve tertemiz
Sevda gz ya?lar?ms?n
Sen benim, a?k?ms?n.
Yang?n yang?n, dudaklar?mdas?n
Bu gece yine,
Benden bin defa ayr?ld?n
Asl?nda fark?nda de?ildin
Her ayr?l?k n?nda
Milyon kere kollar?mdayd?n
Ve biliyor musun ?
?u an seninle ok mutluyum
nk;
Benim iin dkt?n gz ya?lar?n
Kalbimin en ac? veren derinliklerinde
Senin kadar seviyorum gzya?lar?n?
Onlar? bir bir pp,
Kendi gz ya?lar?mla harmanl?yorum
Alev gibi yan?yorum sana
Her gece,
?pek geceli?inin alt?nday?m
Yang?n yang?n, koynunday?m
Ne olur, anla art?k beni
Ben senden ayr?lamam ki
Sen benim son a?k?ms?n
Her an yan? ba??mdas?n
Yang?n yang?n dudaklar?mdas?n...
SEN?NLE VE SEN LNCE
Seni topra?a vereli tam bir y?l oldu
Drt mevsim gzlerim ya?la doldu
Ke?ke gitmeseydin, b?rakmasayd?n beni
Elimden bir ?ey gelmiyor,
nk gidi?in takdir-i ilhi.
Geen y?lda neler oldu bilemezsin
Hayatta ki en byk mcadelem
Sensizlik ve kay?ts?zca iimde dola?an, sen
Bilemezsin, ne kadar da ok zledim seni.
Sen gittikten sonra,
Sonbaharda yapraklar d?erken bir garip oldu
Eskiden szlerek dklen yapraklar, ?imdi h?zla yere ak?l?yor
Sanki gzlerimdeki sen gibi, titreme gibi
Bir anda varken, ben istemeden yok oluyor.
Sen gittikten sonra gkyz bir garip oldu
Eskiden maviye meyilli, gn s?cac?k, gne? yak?c?yd?
Geen y?l karanl?k hi kaybolmad? ve sanki ???k bana yasakt?
Zaten hi aramad?m ki ?????,
nk sensiz olan ayd?nl?k bana haramd?.
Sen gittikten sonra buralar?n hi tad? kalmad?
Sen de benim gibi sevmezdin tats?z tuzsuz ya?amay?
Hat?rlasana nas?l da iyi anla??rd?k, beraber gezer dola??rd?k
Ellerimiz s?ms?k?, yre?imiz bir ve gzlerimiz ufuktayd?.
Hi dilinden d?rmedin, ara s?ra k?zd?r?rd?n beni
Ben senden nce lrm diyordun
Senin sznde duraca??n? anlasayd?m
?nan ki bende seninle birlikte gelmek isterdim
Hayret ki; lmde bile,
Senin kadar szne sad?k bir insan grmedim.
Sen beni merak etme sak?n
Eskiden ellerinden, gzlerinden ve yre?inden al?yordum gcm
Yre?in toprak oldu, bedenin me?e a?ac?, salar?n yaprak, gzlerin
gkyz
Ne mutlu ki bana;
Art?k seni hissederek buluyorum ynm...

TERKEDECE??N? B?LSEYD?M
Sonunda beni terk edece?ini bilseydim
Bile bile hasretini ekmezdim
Seni byle, bu gnk gibi
Deli divne sevmezdim...
GN
Btn hayat?m boyunca
Ac? ve tatl?,
gn ya?ad?m diyebilirim sana
Birincisi, seninle tan??t???m?z gnd
?kincisi, beraber bir a?k? payla?t???m?z gn
ncs ise, istemeden ayr?ld???m?z gndr...

SEV?YOR G?B?
Ya ko?ars?n, ya yrrsn
Ya yrrsn, ya durusun
Ya konu?ursun, ya da susars?n
Ya a?lars?n, ya glersin
Ya t?rman?rs?n, ya d?ersin
Ya aars?n, ya kapat?rs?n
Ya gidersin, ya gelirsin
Ya seversin, ya da ayr?l?rs?n
Seviyor gibi yapmazs?n...
SEVDALAR VE YASAKLAR
Bir yerlerde;
Beni grmek isteyen gzler var
Ellerime dokunmak isteyen eller
A?k?n? yzme sylemek isteyen dudaklar
Bir tarafta sevdalar, di?er tarafta yasaklar
Ortas? yok mu bunun ?
Ne olursunuz syleyin bana dostlar...

A?K VE HASRET
A?k ac?s? ok zor
A?k?n tatl?s? var m? ki ?
Ve hasret bir krd?m
Krd?m zeni gremedim ki...
GECELER
Geceleri ok seviyorum
Yaln?z geceleri, daha ok seviyorum
Seni d?nerek geirdi?im geceleri ise,
Hayat?m?n bahar?na say?yorum...

DOKUNSANA
ok a?latma beni, ok yorma
Kalbim dayanm?yor buna
E?er istedi?in a?ksa ?
Dokunabilirsen,
Duygular?ma dokunsana...
B?L BAKALIM BU NED?R
Sana bir hediyem var,
Dal?ndaki yapraklar?, gzlerin gibi ye?ildir
Senin kadar zarif ve narindir
Rengi dudaklar?n kadar k?rm?z?d?r
Kokusunu ise senden alm??t?r
zerine serpilen su tanecikleri
Benim pcklerim ve sonsuz sevgimdir
Bil bakal?m bu nedir ?

YET??EM?YORUM
Ben sevda yoluyum,
zerimden y?llar, tonlarca ykyle
Bir bir geiyor,
Ve ben ezildike eziliyorum
zldke zlyorum
nk;
Bir trl hayata yeti?emiyorum...
KAPILDIM SEL?NE
Kap?ld?m seline
Kalbim ?kt? yerinden
D?t birdenbire,
plesi narin ellerine.
Al i?te, her ?eyim senin olsun
Kar??l???nda bir glmsemen yeter
Senin iin neler feda etmem ki ?
Her gn bin defa lrm
Bin defa cana gelirim
Ve her cana geldi?imde;
Gzlerim senden ba?kas?n? aramaz ki.

?A?RLER SUSARLAR O AN
Bilirsin;
Kelimelerin tkendi?i anlar vard?r
Cmleler anlatamaz olur sevgiyi
Ve ?airler hep susarlar byle anlarda
Sevgi ise, k?vr?m k?vr?m k?vr?l?r
Bir ift dudak arar, hayk?rmak iin
Cesaret ad?na,
Sonsuz seven kalpler hat?r?na
??te o zaman anlars?n sana nas?l yand???m?
Ve uzaklarda olsan bile hissedebilirsin asl?nda
Yang?n yang?n gl dudaklar?na bakt???m?...
B?R RESM?NDE
Bir resminde;
Glen gzlerinle bak?yorsun bana
Etraf?n gllerle, ieklerle dolu
Ama hepsi solgun duruyor senin yan?nda
Dudaklar?n gzlerinle beraber glyor bana
Ne kadar narin ve gzelsin
?nan, k?yamam sana dokunmaya...

REV MI ?
Bu a?k?n sonunda,
Ellerini tutmak var m? acaba ?
Ya kavu?mak var m? ?
Yollar?n kilometre ta?lar?n? k?rmak var m? ?
K?r?lan her kilometre ta??na,
Birer sevgi tomurcu?u dikebilmek var m? ?
Ve var m? seni benim kadar seven acaba ?
Peki ya bu dermans?z sitem,
Ya bu ileke? hasret,
Ya bu tatl? sarho?luk,
Yani, bu olmaz olas? ayr?l?k
Anlayam?yorum !
Her ikimize de revm? ?
GRECEKS?N
Kim bilir ka y?ld?r ayr?y?z seninle
Ba??mda sevda yelleri eserken
K?yma bana, b?rakma beni
Y?k ate?ten duvarlar?
Yok et sadece ikimiz iin,
?indeki sebepsiz ayr?l???.
Tatl? ve serin bir p?nar gibi
B?raksana kollar?ma kendini
D?nme gerisini, merak etme sen
Hasretle s?ms?k? sar?laca??m sana,
Ve a?kla pece?im...
Ya?ad?ka greceksin...

A?KIMI ANLATAB?LSEM
Bir bahar serinli?i hissediyorum
Salar?na dokunmak gibi
Belki bir bahar? ya??yorum, ama ;
Ke?ke bir bahar gn gibi
A?k?m? anlatabilsem sana.
A?k?m? sana hi anlatamad?m
Ben sadece her an, seni ya?ad?m
Ve bazen kelimelerim tkendi
Cmleler kuramaz oldum
Gzlerim gzlerine bakamaz oldu
Galiba en iyi yapt???m ?ey
Sana olan duygular?m ve a?k?md?,
Ve senden habersiz
Kalbimden ?k?p, gzlerimde bulu?an
Gz ya?lar?md?.
Belki bir bahar? ya??yorum, ama ;
Ke?ke bir bahar gn gibi
A?k?m? anlatabilsem sana.
Bu yol ok uzak biliyorum
T?pk? y?ld?zlar gibisin, bana ok
uzaks?n
Onlar? grebiliyorum, ama tutam?yorum
Ve bir serap gibisin, sana yakla?t?ka kayboluyorsun
Ama biliyorum;
Sen bu yolun sonundas?n
Btn gzelli?inle ve kad?nl???nla
Beni herhangi bir mevsim serinli?inde bekliyorsun.
Seninle bir bahar? ya??yorum, ama ;
Ke?ke bir bahar gn gibi
A?k?m? anlatabilsem sana.
Hznle de?il, gllerle gelece?im sana
Seninle bir bahar? ya??yorum, ama ;
Ke?ke bir bahar gn gibi
Ellerin ellerimde,
Gzlerinin derinli?ine dalarak
A?k?m? anlatabilsem sana.

??MDEK? "SEN"
Bir "sen" var bende
Ve sadece senden tr
Asl?nda bir ok a?k ya?ad?m ben
Ama senin a?k?n, a?klar?m?n en by?
Bir "sen" var iimde
Beni benden alan
Bir "ben" var senin iinde
Seni senden alan ve bana katan.
Fakat ne yaz?k ki;
Hep yoklu?unla vars?n bende
Varl???nla hi olmad?n
Yani dokunamad?m sana
Salar?n? ok?ayamad?m
Yine ba?aramad?m i?te
Seni d?nrken aresizce a?lad?m.
Benim seninle beraber geen hibir gnm olmad?
Fakat tm yoklu?una ra?men
?imde seninle sensiz geirdi?im hibir gn de unutamad?m...
Bir tek arem kald?
Seni ylece b?rak?p gitmeliyim
Ve arkamdan bakma sak?n
Ard?mdan ko?arak gelebilirsin.
Bir tek arem kald?
Seni kendi iimde ldrmeliyim
Ve lrken gzlerime bakma sak?n
Beni de seninle beraber ldrebilirsin.
Evet;
Bir "sen" var bende, ve sadece senden tr
Ne dokunabiliyorum,
Ne b?rakabiliyorum,
Ne de ldrebiliyorum.
Ne olur, sorma art?k bana
Ben beni anlayam?yorum ki
Bir de sana anlatabileyim
Bir tek ?ey hissediyorum;
Ne zaman ki a?k,
Bu dnyada tm seven kalplerde yok olursa
??te o zaman;
Ben de iimdeki "sen" i unutabilirim
Peki ya, sen beni unutabilecek misin ?

HAYATA DA?R
Hayata dair,
Bilmen gereken bir ?ey var !
Duygular ya?and?ka tkenmiyor
Yeni yeni sevdalar tretiyor
Sonsuzluk kadar gven veriyor
Sevgiler ve a?klar artt?ka art?yor
Besbelli ki sonu yok bunun
Beni anl?yor musun... ?

MUTLULUK
Gzlerin, gzlerimde mavi derinlik yaratan gzlerin
Szlerin, kalbime bir ltuf gibi do?an szlerin
Ellerin, ipeksi dokunu?un inan?lmaz zerafeti ellerin
Ve mutluluk; bir sen, bir ben, bir de do?acak olan bebe?im.

???R
Benden hi durmadan ?iir yazmam? istiyorsunuz
Oysa ki ben;
Bunlar? laf olsun diye yazmad?m
Ve birileri gibi, sadece yazabilmek iin ya?amad?m
zgnm, sizi biraz bekletece?im
nk ben, ya?amadan yazamayanlardan?m...
NE DEMEK ?ST?YORLAR ?
Kimi kad?nlar? anlamakta glk ekiyorum
Konu?urken, insan?n gzlerinin derinli?ine giriyorlar
Hem, yle bir bak?yorlar ki;
Sz ile gz aras?nda, sadece iine ekebildi?in
Ve bir daha d??ar? veremedi?in bir soluk var
Syler misiniz, siz anlayabildiniz mi ?
Acaba, bu bak??larla ne demek istiyorlar...

HER ZAMAN SEN?NLE
Salar?n dalga dalga
Gzlerin gibi simsiyaht?
Dudaklar?n kiraz gibi
Tenin bembeyazd?
Ka?lar?nsa incecik bir yay gibi
O gzelim vcudun
Sanki bir sanat eseri...
HATIRLIYORMUSUN
Hat?rl?yor musun r?ht?mdaki
O unutulmaz geceyi
Sen gibi, akl?mda hala
Ve i?te sayende;
Elele dola?t???m?z sahilde
Verdik yerimizi ba?ka sevgililere

UNUTMALISIN
Unutulmak istiyorum
Sevgi dolu kalbinden ans?z?n yok olmal?y?m
Senin iin ben, sadece bir muammay?m
Nif bir izgi var aram?zda
Bir ad?m daha atmamal?s?n bana
Bu son ad?m?n olsa da.
Ben ise;
Sana olan sevgimi yzne kar?? de?il
Masmavi okyanusta ummanlara hayk?rmal?y?m
Sen her?eyden bir haber
Yine eski al??kanl?klar?n?n iinde
"ylesine bir sevdayd?" demelisin benim iin
Ve unutulmak istiyorum
Unutan sen olunca,
Kendimi yoklu?unun cehenneminde
Varl???n?n cennetinde san?yorum
Beni anlamal?s?n !
En gzel gnlerimizin hat?r?na
Unutmal?s?n...
Unutmak zorundas?n beni
Ben senin bildi?in ben de?ilim
Bir k?v?lc?m, bir ate?
Ya da bir volkan gibiyim
Seni de a?k?mla kle evirmek istemiyorum
Arkana bakmadan ek git buralardan
Ara s?ra hep uzaklardan seslen bana
Fakat, ok uzaklardan.
Ve unutmal?s?n beni, kamal?s?n sevdamdan
Bir ba?kas?yla mutlu olmal?s?n
Ben sadece senin yoklu?unla avunmal?y?m
Merak etme,
Seni mrm boyunca sevece?im
zgnm;
Ben, senin bildi?in ben de?ilim...
Ben sensiz daha mutluyum bu ?ehirde
Biliyorum ki, ?u an yalan sylyorum sana
Baksana, drt duvar olmu? sensiz bu ?ehir
zerime gelir kara bulutlar, f?rt?nalar
Bu duvarlar beni s?kt?ka, s?kar
Bir anda kurtulurum tm bunlardan
??te o an;
Sadece seni d?nd?m and?r.
Ben seni unutamam
Ama, sen beni her?eyin inad?na
Unutmal?s?n
Beni anlamal?s?n...
"Yok byle bir sevda, hi olmad?" demelisin
Birimizden birimiz vazgemeliyiz
Ve bu, sen olmal?s?n
Nif bir izgi var aram?zda
Bir ad?m daha atmamal?s?n bana
Bu son ad?m?n olsa da.
Ve unutmak midiyle
Son kez bakmal?s?n, a?layan
Sensiz hibir i?e yaramayan
Kahverengi gzlerime.
Hadi durma art?k, git
Benim bilmedi?im
Ve senin iin istedi?im tm gzelliklere.
mrm boyunca ho?a kal,
Bensiz mutlu olman dile?imle...

SEN? ANLATIYORUM
Yine maviler iindesin
Benim ve senin, en sevdi?imiz
En gzel mavilerin iindesin
Yine yre?in sevgi dolu
Yani, masmavi gkyz gibisin
Ve incecik ipek yumu?akl???nda ellerin var senin
Bedenin kadar zarif ve narin
Bir de gzlerin var;
Herkesi k?skand?ran kahverengi gzlerin
Ve biliyor musun;
Ege'nin sahillerinden esen tm rzgarlar
O gzelim tel tel dalgal? salar?n? arar
Her biri kendi halinde eser
Ve sana ans?z?n dokunabilmek iin
Birbirleriyle yar???rlar.
Her gzelli?inde btnle?en, seni bana anlatan
Bir ad?n var senin
Ve bilmeni isterim;
Ben seni, ad?n kadar ok sevdim.
Mkemmel bir kalbin var senin;
Kimsenin dokunmaya cesaret edemedi?i
A?k kadar yak?c?, hayat kadar dolu,
Ve zaman kadar ak?c?,
Bir yaprak gibi rzgara direnen
Her an tutku dolu bir sevgi arayan
En gzel payla??mlarda varolan
Ara s?ra durgunla?an
Ve ara s?ra da bir nehir gibi dolup ta?an
Yollara s??mayan, s?rada?lar arayan
Hep kendi iinde ya?att???n
Co?kun bir sevdan.
Bilmiyorsun ve fark?nda de?ilsin !
Kendime yetmedi?im anlar?m var benim
Ve ben, kendime yetmedi?im anlarda
Senin gzelli?inden al?yorum
Gzelli?ini,
Kendime ait birikimlerime kat?yorum
Ben seni;
Kalbimdeki sevgi dolu, en gzel, en s?cak,
Ve en dokunulmaz yerde sakl?yorum...
Ben seni ;
Gkku?a??n?n en gzel rengi olarak gryorum
Sen olmazsan iinde, gkku?a?? bir hitir
Bunu biliyor muydun ?
Ben seni;
Hi durmadan ya?an ya?mur tanelerinde zleyip
Rzgarlar?n en ?iddetlisinden k?skan?yorum
Ve suyun topra?a hayat verdi?i,
Tm dirili?lerde ar?yorum...
Ben seni;
Senin de bildi?in, ve sadece senin iin
Zaman? durdurabildi?im duygular?mda
Ve en gzel nlar?mda an?ms?yorum.
Ben seni;
Tabit?n btn gzel esintilerinde
Do?an?n en mnl? ye?ilinde
Mavinin kararl?l?k ve gizeminde
Denizin grnmeyen h?r?nl???nda
Fezan?n en grkemli sonsuzlu?unda
Bir bebe?in ???k grmemi? gzlerinde
Ben seni;
Burcu burcu kokan leylak kokular?nda
Gne?in, Ay?n ve y?ld?zlar?n
En ???k sat??? anlarda
Ve bir de, ara s?ra sevgiyle dkt?m,
Gz ya?lar?mda an?ms?yorum.
Ben seni, sonsuzluk kadar ok seviyorum...

SEN? UNUTAMAM
Sat?rlar dar geliyor bana
Bitmiyor bu a?k anlatmakla
Kalem yazmaz oldu ka??da
Ka??tlar sitem ediyor hep bana
Seni unutmam? sylyorlar
Sevdadan anlam?yor insanlar
Ya?ad???m o gzel duygular?
Unutmam mmkn de?il dostlar.
Hep seni d?nyorum
Hayalini akl?mda canland?r?yorum
Sadece seni seviyorum
Ba?ka sevgili tan?m?yorum.
Beni hayata hayat ba?layan
Seni ve a?k?n? unutamam
Tek dile?im var Allah'tan
Bir gn beni araman.
BEN?MLES?N
Sana duydu?um duygular?md?r bunlar,
Gzlerinle oku, benli?inde hisset, kalbin anlar
A??r a??r kalemimden dklen m?sralar
Sana olan hislerimi yalans?z anlat?rlar.
Seni verselerdi bana,
Dokunurdum tel tel salar?na
Arzulard?m seni tm varl???mla
S?ms?k? sarard?m kollar?mla
Kalbimin derinliklerinde hissediyorum seni
Vazgeemedi?im bir tutku gibi
Seviyorum seni mecnun misali
Her an benimlesin sanki...

B?TM?YORSUN
Baz? Aral?k ak?amlar?m var benim
Seni tan?d???m sabah kadar ayd?nl?k olan
Ve s?rf senin iin,
En gzel kelimeleri bir araya getiriyorum
Cmleler kuruyorum, seni anlatmak istiyorum
Bembeyaz ve gnahs?z sayfalara
Sadece seni yaz?yorum
Bitmiyorsun...
D?np de yazamad???m ?iirler kadar gzelsin
Hissedip de syleyemedi?im szler gibisin
Ne yaz?k ki,
Ben seni hep kendi iimde sevmek zorunday?m
Yani senden habersiz.
Ve senden habersiz;
Sensiz geirmek zorunda oldu?um
Bir ok Aral?k ak?amlar? gibi
Bir de hzn dolu saatlerim var benim
Bunu sen bilemezsin.
nk beni hissedemezsin,
Beni anlam?yorsun,
Beni sensizlikle ans?z?n vuruyorsun
Beni bana b?rak?p, ylece ekip gidiyorsun
Seni senden ve kendimden ok sevdi?imi bilmiyorsun...
Bilme art?k, ok ge
Hep byle suskun kal
Ben sevgimi sana anlatmak istedim, Ama sen sevilmek istemedin
Sen bilirsin...
Ben yine sevdam?, senin gibi
Bembeyaz ve gnahs?z sayfalara yaz?yorum
Sadece senin iin,
En gzel cmleleri kuruyorum
Anlat?yorum, yaz?yorum
Bitmiyorsun...
SONBAHAR GZYA?LARI
Gittin i?te,
Her ?eyinle beraber gittin
Bittin i?te,
Beni de kendinle beraber bitirdin
Asl?nda sen byle de?ildin
Benimle beraberken ara s?ra glerdin
Sevgi ad?na, a?k ad?na
Omzuma yaslan?p gzya?? dkerdin
Bana s?ms?k? sar?l?rd?n, s?cakl???n? hissederdim
Ve asl?nda ben, seninle de?il
Tutku dolu gz ya?lar?nla sevi?irdim.
?imdi ok suskun ve ok durgunsun
Sadece a?l?yorsun
Gzlerin gzlerime bakm?yor art?k
Zarif ellerini ellerime uzatm?yorsun
Beni bu halinle her dakika
Binlerce kere ldryorsun
Tamam, yorma kendini, anlad?m !
Beni terk ediyorsun
Ve ate? d?m? kalbinden
Sonbahar gzya?lar? dkyorsun...
Hat?rlar m?s?n !
Biz seninle, bir bahar mevsiminde tan??t?k
Ve seninle bir ok bahar? payla?t?k
?u an ise bir "son" ya??yoruz
Ne gariptir ki;
Mevsimlerden de sonbaharday?z
Bir "son", bir "bahar", ve sonbahar
Ve sen sadece a?l?yorsun
Ya?anan tm gzellikler ad?na
?ki bklm oluyorsun
Nefesin t?kanm??, yutkunam?yorsun
Bu kadar ac?, sana da bana da yeter
Nas?l unutabildiysem geride b?rakt?klar?m?
Seni de bir gn unuturum elbet
zlme sen,
Tamam, yorma kendini, anlad?m !
Beni terk ediyorsun
Ate? d?m? kalbinden
Sonbahar gzya?lar? dkyorsun...

BEKLEYECE??M
Gzlerim dalm?? seni d?nyordum
Karanl?k geceye sitem ediyordum
Fark?na varmadan dopdolu olmu? gzlerim
Her damlayan gzya??mda ismini sylerim
Gecenin yorgunlu?u zerime kt
Kara bulutlar ay ?????n? rtt
Ve gk grledi ?im?ekler akt?
Ya?mur her yerimi ?slatt?
Oturdu?um yerden k?m?ldamad?m bile
Moralim bozuktu, sen yoksun diye
Gzlerimde, szlerimde, d?ncemde sen
?u karanl???n iinden ans?z?n ?k?p gelsen
Bitirsen bu ayr?l???, silsen yaln?zl???
?sterim seninle bir mr payla?may?
Yine sabah oldu umutlar?m snd
Karanl?k geceye sadece hayalin grnd
Biliyorum, bir gece mutlaka ?k?p geleceksin
Seni mrm boyunca bekleyece?im...
B?R BUSED?R SEVG?
Bir busedir sevgi, iimden gelir konar yana??na
Bir ocu?un gzlerindeki glmseme gibi
Bir yapra??n serinlikte hafif hafif "sen" demesi
Bir bitkinin ezilmemek iin sa?a sola e?ilmesi
Gne?in sessizce yeni bir gne merhaba demesi
Sana olan sevgimin ilk temeli.
Salar?n tel tel her yne gider
Tebessmn ok?ar at?r?r lleler, smbller
Tatl? tela??n beni sevdi?indendir bilirim
Ho?uma gider ocuksu hislerin.
Taptazedir kad?nl???n, mis kokar varl???n
Hepsi bir yana ruhun, temiz ve kinsiz
Da? ie?i gibi rzgara gre bir sert, bir yumu?ak
Biliyorum;
Bize gre de?il rzgara kar?? ko?mak.
Bir busedir sevgi, iimden gelir konar yana??na
K?p?rdamak istemez, donakal?r, s?ms?k? sar?l?r
Benim iin ay ve gne? ayn?d?r
Biri do?ar, di?eri te yanda kal?r
Biz kavu?uruz, onlar semda yar???r...

DOLU DOLU
Unut hepsini diyor yre?im dolu dolu
Dolu dolu ya?ad?n ya, unutman da olmal? dolu dolu
Sel su gibi ak?p gitsin
Bombo? olsun zihnin, gzellikleri ya?a dolu dolu.
Ya?anan tm vefas?zl?klara kfr m etmeli
Yoksa yok say?p sabr?n? m? denemeli
Denemeli, denemeli
Ac? ekmeyi, sevdalar?, vicdan?
Her ?eyi iine hapsetmeli.
??te geliyor vefas?z?n biri kar??mdan,
Korkmal?, fakat cesaretli gibi durmal?
Ba??rmal?, fakat sesin hi ?kmamal?
Duymal?, fakat sa??r gibi olmal?
Ve tutup ellerinden yokmu? gibi s?kmal?...

HO? GEL?R
Dnya mal? kimisine ho? gelir
Herkes ne yapt???n? iyi bilir
Yaprak bile d?erken izinlidir
Korkmay?z faniden, lm bize ho? gelir.
Aln?m?zda kara yoktur aklar vard?r
Buruk buruk a?layan gzler vard?r
A?lan ellere gk kubbe titrer
Sevdal?d?r sineler, lm bize ho? gelir.
Ne gelirse hktan gelir kuluna
Boyun e?mek d?er bize bu mnda
Vcuda gelmez hibir ?ey, hktan emir olmad?ka
Gzler kavu?maktan yana, ruh akseder gerek mnya
Sevin a?ka dn?r, gzya?lar? nura
Aynad?r bu, sak?n bakmaktan korkma
??te gerek a?k burada
Hep syledim fenal?klar fanidendir, ebedden de?il
Ebeden de?ildir elbet, ya?am?n k?ymetini iyi bil
lm a??klara sevgilidir,
Ve lm bize ho? gelir...

HEYY GZEL?M !...
Heyy gzelim !...
yle uzaktan szme beni
Tane tane gel bana
Btn btn seveyim seni...
SENDEK? BAHAR
Ben bir yapra??m, sen de gl dal?
Ben ya?murlu bir gnm, sende bahar rzgar?
Ben ay kadar beyaz?m, sen gne? kadar yak?c?
Ben seni sevdim, sendeki bahar?...

BEN?MS?N (6+5 hece l.)
Benim bir tanemsin son sevdi?imsin
Gnlmn sultan? tek dile?imsin
Ba??m?n tac?s?n kalbimde sensin
Her an iimdesin yaln?z benimsin.
Kimselere vermem gne?imsin sen
mitle beklerim do?u?unu ben
I??l ???l olur gkyz birden
I??klar sa?l?r btn evrenden
Seni anar gnlm, anlat?r dilim
mrmn sonuna kadar beklerim
Yazm???m kalbime seni sevgilim
Sen olmazsan sonum hsrand?r benim
MELEK YZN GREY?M (7+7 hece l.)
Ey ! kara peremine kurban oldu?um yrim
De?ip da?lar?, gelip yan?na, sen greyim
Benim olsa ya dnya sen olmazsan neyleyim
A?a pa?a v?z gelir, grp seni szeyim.
Ey ! kiraz dudaklardan ?erbet iti?im yrim
Her seher yazmandaki tel tel sa? peyim
Seni hat?rlay?p ta yrekten ah ekeyim
A?a pa?a v?z gelir, grp seni szeyim.
Ey ! dolu dizgin ko?up sana geldi?im yrim
Yre?ini serin tut, hla sen sevmekteyim
?u yre?imi senin sevdanla kilitledim
A?a pa?a v?z gelir, melek yzn greyim...

?STERD?M
Senden uzakta olmay? hi istemedim
Glmsemeni grmek isterdim
Bana "seni seviyorum" demeni beklerdim
Ben seni;
Gndz, yeni am?? bir Gl'e
Geceleri ise;
Etraf?na ???k saan bir y?ld?za benzetirdim
Ne yaz?k ki,
Bana say?s?z y?llar kadar uzaks?n
Senden uzakta olmay? hi istemedim...
Seninle el ele yrmeyi isterdim
Herhangi bir yol sessizli?inde
Ya da en gzel ya?murlar alt?nda
Ve so?uktan ?d?nde
Sana sar?l?p bedenini ?s?tmak isterdim
Gzlerinden sevgiyle girmek,
Kalbinin en s?cak yerinde kalmak isterdim
Bilmeni isterim ki;
Senden uzakta olmay? hi istemedim...
Seninle beraber glp,
Beraber a?lamak isterdim
Gzlerinden dklen her damla gzya??n? perdim
Dalgal? salar?n?,
Parmaklar?m?n aras?nda hissetmek isterdim
Teninin kokusunu,
Bir nefeste iime ekerdim
Yana??na bir buse kondurup,
Tatl? tatl? glmserdim
??te ben seni bu kadar ok sevdim
Ve senden uzakta olmay? hi istemedim...
Seninle sadece gzlerimle konu?mak isterdim
Yani a?k?n ba?lad??? yerde
Sadece ay ?????n?n oldu?u bir mavi gecede
Seninle k?y? boyunca yrmek,
Denizin ayd?nl?k yzn seyretmek isterdim
Kim bilir;
Belki de dayanamay?p seni perdim
??te ben seni bu kadar ok sevdim
Senden uzakta olmay? asla istemedim...
Ben sana;
Arad???n mutlulu?u vermek isterdim
Hissedip te bana syleyemedi?in bir ok ?eyi
Seninle payla?abilmek isterdim
Sana a?k? anlatabilmek isterdim
"Seviyorum" demeyi ?retirdim
Senden uzakta olmay? hi istemedim...
Ve benim iimde senin sevgin bamba?kad?r
Dinle beni, hissetsin yre?in sevgiyi...
Ve sevgi cesarettir,
Sevgi, ya?amakt?r, vazgememektir
Sevgi, her ?eyin inad?na,
Ve her ?eye ra?men sevebilmektir
Sevdi?ine a?k?n? syleyebilmektir
Her ?eyi umutla payla?abilmektir
Sevgi, tutku ad?na her an,
Binlerce kere lp
Milyon kere dirilmektir
Her dirili?te yeniden sevebilmektir
Bitmektir, tkenmektir
Tkendi?ini hissetti?in an,
Yeniden sevgiline ko?abilmektir
Sevgi, hasrettir, zlemdir
Ya?ad?ka ilesi daha da etinle?ir
Sevgi hissedilir, hissettirilir
U?runda ne varsa feda etmektir
Ve sevgi sayg?yla btnle?ir
Sevgi bile sayg?yla sevilir
Sevgi;
Birbirine yabanc? iki kalbin
Tertemiz muhabbetidir
Ve sevgi;
Sevilmeye ly?k olanlar iindir
Kalbi heyecanla arpan,
Yeri gelince kanayan,
Yeri gelince glen, hayata ba?lanan
Tm insanlar iindir
Ve biliyor musun ?
Tm bu gzellikler gibi,
Seni ne ok sevdi?imi bilmeni isterdim
Sen benim kendi mrm gibi tertemizsin
Asl?nda btn bu sevgiler, sensin
Bir tek sen.
Sevginin cana geldi?i mkemmelliktesin
E?siz ve dayan?lmaz gzelliktesin
Ve i?te ben seni bu kadar ok sevdim
Bilmeni isterim ki;
Senden uzakta olmay? asla istemedim.
BEN? D?N
Beni d?n, ku?lar?n kanatlar?nday?m uzaklarda de?il
Gzlerini kapat, aarken ben oraday?m
?stedi?in her yerde d?nebilirsin beni
Uzaklarda de?ilim, sen neredeysen ben oraday?m.
Beni d?n, bir yapra??n zerindeki su damlac???y?m
zerinden kayarak d?mek zereyim
Belki orak bir topra?a,
Bekli de susuz kalm?? bir k?r ie?ine hayat vermek iin
Dedim ya uzaklarda de?ilim,
Ya topra?? avulars?n, ya da k?r ie?ini koklars?n.
Beni d?n, a?layan bir insan?n gzya?lar?y?m
Buruk gzlerden szlp d?mek zereyim
Belki bir mendil al?r beni oradan
Belki de akar d?erim solgun yanaklardan
Dedim ya uzaklarda de?ilim,
Ya o ya?lar? mendilinle sen silersin,
Ya da ya?l? gzlerin sahibi insans?n.
Beni d?n,
Sevinten ba??rd???nda, hznle h?k?rd???nda
Yakamozun bir p?r?lt?s? de?ilim, ben yakamozun ta kendisiyim
Ate?in s?cakl???nda, buzun serinli?inde, yapra??n k?p?rt?s?nda
Koklad???n ie?in tohumuydum
Ve bydm, bydm
Kk verdim a?alara binlerce y?ld?r ayaktay?m.
Beni d?n,
ok kk d?nyorsun, daha telerde d?n
Biliyorsun beni hibir zaman gremeyeceksin
Beni d?n d?nce ufkunun tesinde d?n
Gkyznn katmanlar?nda,
Bilinmeyen uzakl?klar?n ayd?nl???nda d?n
Ve hi ummad???n anda gzlerinin ?????nday?m
Syledi?in ?ark?lar?n nmeleriyim, ?iirlerinde kfiyeyim
Beni grme umudun da, her ?eyin sonu gibi bir gn bitecek
?ark?lar mazide kalacak, gzlerindeki ???k snecek
?iirlerindeki m?sralarda dudak k?p?rt?lar?nda unutulup gidecek. :)

Ziyaretçi defteri 11

Bir mesaj yazmak için giriş yapmalısın. Eğer bir hesabın yoksa, şimdi kayıt ol!

 1 2