Netlog'a devam et

saniye daha fazla

Haberler

 • Yeni Netlog uygulamas? ?kt?!

  24 Nisan 2014 - Bu gncelleme ile yepyeni bir Stepout deneyimi sunuyoruz; evrende kimlerin senden ho?land???n? ?renmek iin yepyeni bir tasar?mla kar??nday?z! iOS srmn buradan ykleyebilirsin. Android kullan?c?lar? ise uygulamay? bu adresten ykleyebilir.
  Yeni Netlog'da iyi e?lenceler.


 • Netlog Backstage

  2 Eylül 2011 - Netlog profilinde olan bitenlerin hepsini grmek ister misin? Evet ?imdi yapabilirsin! Backstage Pass profilinde gerekle?en neredeyse her ?ey hakk?nda kapsaml? bilgi verir. Hemen Backstage'e git! Ve hatta pas?nla anonim olarak bile gezin.


 • H?zl? resim grntlenmesi

  30 Ağustos 2011 - Bundan sonra resimlere daha h?zl? gz atabileceksin. Yapman gereken tek ?ey resimlere t?klamak ve ard?ndan sper h?zla bir sonraki resim a?lacak.
  H?zl? kullan?m?n tad?n? ?kar!


 • Vopium ile ucuza arama

  12 Temmuz 2011 - Vopium ekibi ?imdi Netlog kullan?c?lar? iin konu?man?n en ucuz ve en kolay yolunu getiriyor. Hemen ?imdi dene!


 • Yenilenen poker

  9 Haziran 2011 - Gatcha sizlerden gelen nerileri byk bir ciddiyetle dikkate al?yor. Bu yzden Poker'in yeni versiyonunu sizlere gururla sunuyoruz! Bu versiyonu son derece sabit, geli?tirilmi?tir ayn? zamanda lobilerin, oyun masalar?n?n da zellikleri st seviyede artt?r?lm?? ve yenilenmi?tir!
  Bol ?anslar!


 • Yeni multiplayer oyun blgesi!

  19 Mayıs 2011 - Sizler iin multiplayer blgemizi yeniledik ki rakiplerinize daha iyi meydan okuyun. evrimii olan arkada?lar?n? ve yksek skorlar? h?zl?ca grebilirsin. Unutma: ne kadar ok ki?i olursa, e?lencen o kadar artar o halde haydi bast?r!


 • Oyunlar?n yeni hali

  8 Nisan 2011 - Oyunlardaki heyecan? artt?rmak iin sizlere yeni Netlog oyun sayfas?n? sunuyoruz. Oyun sayfalar? ?imdi ok daha ak?c?, net ve bilgiler, daha detayl?d?r. Ayr?ca multiplayer oyunlar?m?z? da geli?tirdik. Arkada?lar?na meydan okumak art?k eskisiden ok daha kolay.
  Hepsine gz att???ndan emin ol ve iyi e?lenceler!


 • Geli?tirilen mesaj sistemi!

  11 Ocak 2011 - Bir sre nce mesaj sistemimizi daha h?zl? ve yeterli hale getirdik, hatta chat ile bir arada kullanman?z? sa?lad?k. Sizlerin talepleri do?rultusunda al??malar?m?z? geli?tirdik ve ?imdiki geli?mi? versiyonu elde ettik. Arkada?lar?nla chat ?imdi ok daha kolay, h?zl?! Ayr?ca yine mesajlara resim, video ve linklerini ekleyebilirsin. Btn bu yenilikler iin yorumlar?n?z? bekliyoruz!


 • Geli?mi? resim arayz

  2 Kasım 2010 - ??imiz srekli kolay ve h?zl? zellikleri geli?tirmek bu yzden de resim sayfas?n? biraz daha geli?tirdik. Resimler ?imdi bir defas?nda ok daha h?zl? ykleniyor. Netlog'da tam boy resimlerin ve slayt gsterilerinin tad?n? ?kar.
  Resimleri biraz daha kolayla?t?ral?m dedik ve btn resim dzenlemelerini resim sayfas?ndan kald?rd?k. Resimlerini izlerken dzenle. Yani art?k daha fazla dzenleme sayfalar?nda dola?mana gerek yok!


 • Mobil site

  15 Ekim 2010 - Her zaman hareket halinde misin? E?er byle ise, Netlog art?k senin cep telefonunda. Sitenin yenilenmi? ve daha kullan??l? halini grd?n zaman mutlu olacaks?n o halde. Geli?mi? hali ile kolayca yeni arkada?lar? ve resimlerini ke?fedebilirsin. Tad?n? ?kar!


 • Pendulum rock Ancienne Belika Brksel ve Netlog

  8 Ekim 2010 - Geen pazartesi Brksel iin byk bir gnd. Btn Pendulum biletleri sat?ld?. 2,000 izleyici Ancienne Belika'ya geldi fakat bu sadece izleyicilerin bir k?sm?yd?. Netlog'un canl? ba?lant?s? sayesinde de dnyan?n her yerinden tam 13,703 ki?i bu etkinli?i izledi.
  Konser Almanya, Avusturya, Macaristan ve ?ngiltere'de de popler oldu?unu bir kez daha kan?tlad?.
  Bunun seni ne kadar heycanland?rd???n? grr gibiyiz. O halde bunun Netlog'daki son canl? video etkinli?i olmad???n? syleyebiliriz. Daha fazlas? iin dinlemede kal ve gzn anasayfadan ay?rma.


 • Messenger ve Facebook resimlerini payla?

  1 Ekim 2010 - Netlog hesab?na, Messenger ve Facebook hesab?nla ba?lan ve oradaki resimlerini payla?. Payla?madan sonra, Netlog arkada?lar?n da senin Messenger veya Facebook resimlerini grsnler ya da tam tersi.


 • Gizlilik ayarlar?n? dzenle

  28 Eylül 2010 - Profiline kimlerin eri?ebilece?ini, kimlerin sana mesaj gnderebilece?ini, kimlerin genel aktivitelerini grebilece?ini belirleyebildi?ini biliyor musun? Ya da yaz?lan yorumlar? profilinde grntlemeden onaylayabilece?ini? Hatta arama sayfalar?nda ke?fedilip edilmeyece?ini?
  ok daha fazlas?n? Ayarlar k?sm?ndan yapabilirsin!


 • Windows Live/Messenger ile ba?lan!

  16 Eylül 2010 - ?imdi kolayca Netlog aktivitelerini Windows Live ve Messenger'da payla?abilirsin. Gncellemeler Messenger ve Hotmail'de grntlenecektir. Sen de hemen Netlog'unla Windows Live hesab?na ya da Messenger hesab?na ba?lan!


 • Netlog'a oklu resim ykle!

  16 Eylül 2010 - ?imdi resimlerini kolayl?kla, hibir ek yaz?l?ma ihtiya duymadan oklu olarak ykleyebilirsin. Hemen ?imdi dene!


 • CashU hesab?n? Netlog'da kullan!

  31 Ağustos 2010 - Art?k btn cashU kullan?c?lar? favori deme metodlar? ile Netlog'da kredi sat?n alabilirler. Sen de tad?n? ?kar!